MENU

Genet-Les criades

1904
0

Autoria: Jean Genet

Direcció: Manel Dueso

Producció:  Sala Muntaner i Bitó

Intèrprets: Isaac Alcayde, Oriol Genís i Jordi Vila

Any: 2008

realització de la caracterització