MENU

La senyoreta Júlia

1780
0

Autoria:August Strindberg

Direcció: Josep Maria Mestres

Producció: Festival Grec

Any: 2012

realització de la caracterització