MENU

Millet, versió original cantada en català

1906
0

Autoria: Xavier Morató

Direcció: Jordi Perez Solè

Producció: La mama

Any: 2012

realització de la caracterització